Salon kosmetyczny - Tarchomin - Depilacja laserowa
Salon Kosmetyczny Tarchomin Depilacja Laserowa

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Studio Urody Me and Beauty

Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem meandbeauty.pl, jest Agnieszka Galas-Balon, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Galas-Balon z siedzibą główną pod adresem: Ul. Myśliborska 98, 03-187 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252249351, REGON: 361210887

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Studio Urody Me and Beauty ul. Myśliborska 98, 03-187 Warszawa, tel. 606 138 791, e-mail studio@meandbeauty.pl, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Studio Urody Me and Beauty w celach związanych z działalnością salonu, w tym:

•zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu,

•wykonania samej usługi w salonie,

•kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,

•marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu - drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms'ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych oraz podmiotu przetwarzającego dane LadyTime.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

Dane osobowe Klienta tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail i nazwa usługi, z której korzysta / będzie korzystać Klient są przekazywane do podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych tj. firmy Lady Time Sp. z o.o. (portal Lavito) z siedzibą przy ul. Ciołka 17, 01-445 Warszawa.
Administrator danych (Me and Beauty) powierza dane osobowe (np. imię, nazwisko, tel., e-mail, nazwę usługi, na którą zapisał się Klient, informację czy wizyta się odbyła czy została przesunięta lub odwołana) firmie Lady Time Sp. z o.o. (portal Lavito) która z kolei, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a Lady Time przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością Studia Urody, w tym w zakresie opisanym powyżej.

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie salonu lub bezpośrednio na adres e-mail salonu, informujemy, iż dane Państwa (imię i nazwisko, e-mail oraz nr telefonu) są przekazywane do podmiotu przetwarzającego – firmy hostingowej dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, która to firma na podstawie zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przetwarza ww. dane w celach związanych z działalnością salonu, w tym w zakresie opisanym powyżej.

Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora. 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6  ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia - na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.